หน้ากากอนามัยแบบไหนสามารถกันเชื้อไวรัสได้

อัพเดทเมือ่ ⁝31 พฤษภาคม 2564

หน้ากากอนามัยแบบไหนสามารถกันเชื้อไวรัสได้ หน้ากากอนามัยแบบทั่วไปกับหน้ากากอนามัย N95 สามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้ทั้งคู่ เนื่องจากเชื้อไวรัสที่ออกมาจากการไอ/จาม จะมีละอองน้ำหุ้มไว้รัสอีกชั้นนึง ละอองน้ำนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดรูตาข่ายของหน้ากากอนามัย ทำให้เชื้อ ไวรัสที่ติดมากับละอองน้ำนั้นไม่สามารถผ่านหน้ากากอนามัยเข้าไปได้

** โดยหน้ากากอนามัยอาจจะมีหลุดรอดเข้าได้บ้าง แต่โอกาสที่จะทำให้