หน้ากากอนามัยแบบไหนสามารถกันเชื้อไวรัสได้นะ????

อัพเดทเมือ่ ⁝20 กุมภาพันธ์ 2563

หน้ากากอนามัยแบบไหนสามารถกันเชื้อไวรัสได้????⁉️


หน้ากากอนามัยแบบทั่วไปกับหน้ากากอนามัย N95 สามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้ทั้งคู่ เนื่องจากเชื้อไวรัสที่ออกมาจากการไอ/จาม จะมีละอองน้ำหุ้มไว้รัสอีกชั้นนึง ละอองน้ำนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดรูตาข่ายของหน้ากากอนามัย ทำให้เชื้อไวรัสที่ติดมากับละอองน้ำนั้นไม่สามารถผ่านหน้ากากอนามัยเข้าไปได้


** โดยหน้ากากอนามัยอาจจะมีหลุดรอดเข้าได้บ้าง แต่โอกาสที่จะทำให้เราติดเชื้อก็ลดน้อยลง **


ขอบคุณข้อมูล : หมอแล็บแพนด้า